Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής για τα κλειστά συστήματα

15 λεπτά

Παρουσίαση θέματος - Εξήγηση προσομοίωσης

Περιγραφή του αντικειμένου της ενότητας από τον καθηγητή. Παρουσίαση του τρόπου εργασίας των μαθητών και της προσομοίωσης, με την οποία θα εργαστούν οι μαθητές.

Δραστηριότητα 1

Ονοματολογία αρχικής οθόνης προσομοίωσης

προσομοίωση μεταβολής αερίου

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)