Διοίκηση και Οικονομία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανεργία

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, είναι η ανεργία. Το σενάριο αυτό, σκοπό έχει να κατανοήσουν οι μαθητές  την έννοια της ανεργίας, τις συνέπειες, τα είδη  και τους τρόπους αντιμετώπισής της.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να αποσαφηνιστεί η έννοια της ανεργίας, η μέτρησή της και να γίνουν γνωστά στους μαθητές τα είδη της, οι τρόποι καταπολέμησής της, και να εντοπισθούν οι επιπτώσεις της.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Έννοια της ανεργίας και μέτρησή της
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 2: Είδη ανεργίας
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 3: Συνέπειες και καταπολέμηση της ανεργίας
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να εξηγούν οι μαθητές την έννοια της ανεργίας.
  2. Να εκτιμούν και να συγκρίνουν οι μαθητές ποσοστά ανεργίας
  3. Να διακρίνουν οι μαθητές τα διάφορα είδη ανεργίας
  4. Να συνειδητοποιούν οι μαθητές τις συνέπειες της ανεργίας
  5. Να αξιολογούν οι μαθητές τα μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ανεργία
μέτρηση της ανεργίας
είδη ανεργίας
συνέπειες της ανεργίας
καταπολέμηση της ανεργίας
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, προβολικό μηχάνημα
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)