Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πολλαπλασιασμός

60 λεπτά

Ομαδοποίηση ποσοτήτων

Φύλλα Εργασίας

Στην δεύτερη φάση οι μαθητές/τριες καλούνται να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πως η αλατοζύμη έχει τελειώσει και χρειάζεται να φτιάξουμε καινούργια. Ο/η εκπαιδευτικός, στην ολομέλεια, υπενθυμίζει στα παιδιά την βασική συνταγή για την κατασκευή αλατοζύμης επιδεικνύοντας το φύλλο εργασίας 1, που έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές για τις έκτακτες ανάγκες της τάξης. Χρησιμοποιεί ερωτήσεις όπως: "-πόσα ποτήρια αλάτι βάζουμε στην αλατοζύμη;", "- πόσα ποτήρια αλεύρι βάζουμε στην αλατοζύμη;",  "-ας μας διαβάσει κάποιο παιδί την βασική συνταγή".

Στις τρεις πρώτες ψηφιακές δράσεις, τα παιδιά παρατηρούν την βασική συνταγή, τη συμπληρώνουν και ακολούθως υπολογίζουν τις ποσότητες των υλικών για δύο και τρεις αλατοζύμες. Στις επόμενες  ψηφιακές δράσεις ασχολούνται με ερωτήσεις αντιστοίχισης και συμπλήρωσης κενών προκειμένου να υπολογίσουν τα υλικά για δύο και για τρεις αλατοζύμες. Στόχος μας είναι να εξασκηθούν στον υπολογισμό των επιμέρους ποσοτήτων, όταν θέλουμε να φτιάξουμε δύο ή τρεις φορές την ποσότητα αλατοζύμης της βασικής συνταγής.

Στα φύλλα εργασίας 2 και 3, τα παιδιά καταγράφουν τις απαντήσεις τους σχετικά με τις ποσότητες που χρειάζονται, με όποιον τρόπο επιλέξουν (πχ. κυκλώνουν τις ποσότητες, γράφουν αριθμούς, ζωγραφίζουν, κόβουν κ.α).

Στο τέλος, στην ολομέλεια της τάξης, θα ανακοινώσουν τις ανακαλύψεις τους. Ο/η εκπαιδευτικός θα τους απευθύνει ερωτήσεις, όπως "-τι σκεφτήκατε για να βρείτε τις ποσότητες του αλατιού;", "-πείτε μας πώς καταφέρατε να υπολογίσετε εύκολα τις ποσότητες στο αλεύρι;".

 

 

Μία αλατοζύμη

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές/τριες παρατηρούν την εικόνα της βασικής συνταγής και επιλέγουν τη σωστή απάντηση.
Σχόλιο: 
Στο τέλος, ελέγχουν τις απαντήσεις

Συμπλήρωσε την συνταγή

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές/τριες με τη διαδικασία "drag and drop", τοποθετούν τα ποτήρια που χρειάζεται για να συμπληρωθεί η συνταγή για 3 ποσότητες αλατοζύμης.
Σχόλιο: 
Στο τέλος, ελέγχουν το αποτέλεσμα

Παίζω με τις αλατοζύμες

Διευκρίνιση: 
Οι μαθήτριες/τές παρατηρούν τις εικόνες και απαντούνε στις ερωτήσεις

Παίζω με το νερό

Διευκρίνιση: 
τα παιδιά αντιστοχίζουν τους αριθμούς με το κείμενο, ώστε να συμπληρώσουν σωστά τη συνταγή

Παίζω με το αλάτι

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές/μαθήτριες συμπληρώνουν τα κενά με τους αριθμούς, ώστε να είναι σωστή η συνταγή.

Παίζω με το αλεύρι

Διευκρίνιση: 
Τα παιδιά καλούνται να υπολογίσουν τις ποσότητες αλεύρι που χρειάζονται για να φτιάξουμε δύο και τρεις φορές την βασική συνταγή. Παρατηρούνε την εικόνα της αλατοζύμης και υπολογίζουν
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΎΣΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)