Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Ρόλοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας»

45 λεπτά

Δραστηριότητες αξιολόγησης της γνωστικής περιοχής

Φύλλα Εργασίας

Τα παιδιά δημιουργούν ένα σενάριο για υποτιθέμενα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει  μια σύγχρονη οικογένεια και προσπαθούν να τα επιλύσουν δραματοποιώντας το συγκεκριμένο σενάριο.

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΦΕΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)