Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Ρόλοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας»

45 λεπτά

Δραστηριότητες εμπέδωσης της γνωστικής περιοχής

Φύλλα Εργασίας

 Οι δραστηριότητες οι οποίες υπάρχουν στο λογισμικό του Π.Ι. για το μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής  βοηθούν τους μαθητές να αξιολογήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διευκρίνιση: 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΦΕΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)