Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Ρόλοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας»

30 λεπτά

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Φύλλα Εργασίας

 Η δεύτερη δραστηριότητα έχει ως σκοπό να εισάγει τους μαθητές  στο περιεχόμενο της διδασκαλίας  εισάγοντας πληροφορίες.

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την προβολή Video μικρής διάρκειας από το λογισμικό του Π.Ι. για το μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής Αγωγής  και ακολουθεί σχολιασμός και συζήτηση που εμπλέκει τους μαθητές στην ανακάλυψη της πληροφορίας.

Ακολουθεί η Τρίτη δραστηριότητα η οποία έχει ως στόχο τη δημιουργία γνωστικής σύγκρουσης . Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο συλλέγουν πληροφορίες για το κυρίαρχο είδος οικογένειας στην χώρα μας σε χρονικό εύρος δύο δεκαετιών . Στη συνέχεια κατασκευάζουν αρχείο xls το οποίο  χρησιμοποιούν ως βάση δεδομένων για να συγκρίνουν την αλλαγή που έχει συντελεστεί  σχετικά με τη μορφή της οικογένειας από παλιότερες εποχές ως σήμερα.

 

 

 Βασικός στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι να διαπιστώσουν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στις σχέσεις των μελών της ελληνικής  οικογένειας, εξετάζοντας και συγκρίνοντας παλαιότερες εποχές με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Έτσι συνειδητοποιούν τη φύση  και το ρόλο των διαφόρων ομάδων στις οποίες ανήκουν, και ταυτόχρονα οδηγούνται στην  αποδοχή  της διαφορετικότητας και του πλουραλισμού.

 

Σκοπός της τέταρτης δραστηριότητας είναι η αποσαφήνιση εννοιών όπως  ρόλοι—Δικαιώματα και Υποχρεώσεις. Δίνεται φύλλο εργασίας  στους μαθητές στο οποίο  καλούνται να συμπληρώσουν δυο στήλες των ενεργειών που κάνουν καθημερνά στο σχολείο  και στο σπίτι οι ίδιοι, αλλά και τι κάνουν οι γονείς τους στη δουλειά τους και στο σπίτι. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αποσαφηνίσουν τις έννοιες και να προσδιορίσουν το ρόλο τους ως μέλη ομάδων (σχολείο και οικογένεια)  και να εντοπίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μέλη της οικογένειάς τους. Παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με τα άλλα μέλη της οικογένειας και να εντοπίσουν το δικό τους ρόλο μέσα στην οικογένεια

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΦΕΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)