Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Ρόλοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας»

15 λεπτά

κινητοποίηση, ψυχολογική και γνωστική προετοιμασία

Φύλλα Εργασίας

Η πρώτη δραστηριότητα έχει ως σκοπό να διερευνήσει την πρότερη γνώση των μαθητών , να καταγράψει αναπαραστάσεις, γνώσεις και βιώματα σχετικά με τις μορφές της οικογένειας.

 Εδώ χρησιμοποιείται μια παρουσίαση με εικόνες από διάφορες μορφές οικογένειας- πυρηνική, μονογονεϊκή, διευρυμένη κ.λ π. και ζητείται από τους μαθητές να περιγράψουν αρχικά και στη συνέχεια να ταξινομήσουν τις εικόνες ανάλογα με το είδος της οικογένειας που παρουσιάζονται σε αυτές. Έτσι μπορούν  εντοπίζοντας τις διαφορές να αποσαφηνίσουν τις έννοιες  μονογονεϊκή, διευρυμένη, πυρηνική οικογένεια , να εντοπίσουν τα μέλη μιας οικογένειας και παράλληλα να κατονομάσουν τους πιθανούς ρόλους των μελών μιας οικογένειας, π.χ. πατέρας, μητέρα, γιαγιά, σύντροφος κ.λ.π.

ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΦΕΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)