Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Παραλλαγές στη Δομή Επανάληψης

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Ως συνέχεια του προηγούμενου σεναρίου, παρουσιάζεται η παραλλαγή της Δομής Επανάληψης (Δ.Ε.) ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. Χρησιμοποιούνται παραδείγματα διαλεγμένα ώστε να δίνουν έμφαση στις περιπτώσεις όπου η παραλλαγή αυτή οδηγεί σε διατύπωση απλούστερων λύσεων/αλγορίθμων. Το σενάριο έχει δομηθεί ώστε να καλύπτει ένα δίωρο (κατά προτίμηση εργαστηριακό και κατά προτίμηση συνεχόμενο) μάθημα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η βασική παραλλαγή της Δομής Επανάληψης (ΟΣΟ συνθήκη [...] ) είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος που απαιτεί τη χρήση της. Στην πράξη όμως έχουν εισαχθεί και άλλες παραλλαγές που αποσκοπούν στη διευκόλυνση του προγραμματιστή ανάλογα με το πρόβλημα που αυτός καλείται να επιλύσει.

Οι μαθητές πρέπει να εξοικειωθούν με τις παραλλαγές αυτές και να καταστούν ικανοί να επιλέγουν εκείνη που οδηγεί στην απλούστερη διατύπωση της λύσης.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
40 λεπτά
Φάση 1: Η Δ.Ε. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο / Αίθουσα Διδασκαλίας
40 λεπτά
Φάση 2: Ασκήσεις
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο / Αίθουσα Διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν τις εναλλακτικές παραλλαγές και να κατανοήσουν τη νοηματική διαφορά μεταξύ τους
  2. Να χρησιμοποιήσουν κάθε παραλλαγή της Δ.Ε.
  3. Να είναι σε θέση να περιγράψουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των παραλλαγών της Δ.Ε.
  4. Να μπορούν να επιλέξουν την καταλληλότερη παραλλαγή για τη λύση ενός προβλήματος.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
προγραμματισμός αλγοριθμική δομή δομή επανάληψης
παραλλαγές δομής επανάληψης
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Φωτοτυπίες, κλασικός πίνακας, σύνδεση στο διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)