Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Έδρανα - Είδη Εδράνων

30 λεπτά

Τοποθέτηση - Λειτουργία - Συντήρηση

Φύλλα Εργασίας

Τόσο τα έδρανα ολίσθησης όσο και τα έδρανα κύλισης πρέπει να τοποθετηθούν με κατάλληλο τρόπο, ώστε να λειτουργούν χωρίς προβλήματα μετά την εφαρμογή τους στους μηχανισμούς. Επίσης για να λειτουργήσουν ομαλά τόσο τα έδρανα ολίσθησης όσο και τα έδρανα κύλισης, είναι απαραίτητη η λίπανση τους.

Σε αυτή τη θεματική ενότητα ο μαθητής μαθαίνει τον τρόπο συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ρουλεμάν καθώς και  τον τρόπο λίπανσης τόσο των εδράνων ολίσθησης όσο και των εδράνων κύλισης ώστε τα έδρανα να λειτουργούν ομαλά.

 


Σημαντικό πρόβλημα της σωστής τοποθέτησης του εδράνου είναι η διατήρηση ομοιόμορφου και κατάλληλου μεγέθους "διακένου λειτουργίας" μετά τη συναρμολόγηση του εδράνου. Το "διάκενο" επιτρέπει την ελεύθερη σχετική κίνηση στροφέα-εδράνου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στα σημεία τοποθέτησης των εδράνων κυριαρχούν συναρμογές σύσφιγξης οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση των δακτυλίων του εδράνου μετά την τοποθέτηση του.

Στάδια συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης ρουλεμάν

Σχόλιο: 
Πηγή: Σχολικό βιβλίο "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ"

Η λίπανση των εδράνων

Λίπανση Εδράνων

Σχόλιο: 
Πηγή: Σχολικό βιβλίο "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ"

Ερωτήσεις μοναδικής επιλογής.

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε τη σωστή έκφραση κάνοντας κλικ σε μία από τις παρακάτω απαντήσεις.

Επιλέξτε το "ΣΩΣΤΟ" ή "ΛΑΘΟΣ"

Οπτική αναγνώριση τρόπων λίπανσης εδράνων

Διευκρίνιση: 
Στην εικόνα που ακολουθεί αντιστοιχίστε το σωστό τύπο λίπανσης με τα σχήματα. Με αριστερό πατημένο κλικ σύρετε το τύπο της λίπανσης επάνω στη σωστή εικόνα..
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)