Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Κύκλωμα RL σειράς στο εναλλασσόμενο ρεύμα

20 λεπτά

Εμπέδωση

Η δραστηριότητα εμπέδωσης που προτείνεται αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 

α) προσομοίωση κυκλώματος RL σειράς στο εναλλασσόμενο ρεύμα, και

β) αλληλεπίδραση με διαδραστικό video σχετικό με τις εφαρμογές των κυκλωμάτων αυτών.

Προσομοίωση κυκλώματος RL με το Circuit Construction Kit (AC+DC)

Διευκρίνιση: 
Να υλοποιήσετε και να προσομοιώσετε ένα κύκλωμα RL με το Circuit Construction Kit (AC+DC) (Προτείνεται η χρήση Internet Exlporer και απαιτείται η εγκατάσταση της Java)
Σχόλιο: 
Να μελετήσετε την κυματομορφή του ρεύματος (ως προς το πλάτος και ως προς τη συχνότητα) για διάφορες τιμές της συχνότητας της πηγής (από 0 έως 2Hz)

Φίλτρo συχνοτήτων RL

Διευκρίνιση: 
Μία βασική εφαρμογή των κυκλωμάτων RL είναι η χρήση τους ως φίλτρα συχνοτήτων
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)