Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Κύκλωμα RL σειράς στο εναλλασσόμενο ρεύμα

20 λεπτά

Διδασκαλία

Η δραστηριότητα διδασκαλίας που προτείνεται αποτελείται από μία διδαδραστική παρουσίαση της συμπεριφοράς ενός κυκλώματος RL σειράς

Κύκλωμα RL σειράς

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)