Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Κύκλωμα RL σειράς στο εναλλασσόμενο ρεύμα

15 λεπτά

Ανίχνευση ιδεών, αντιλήψεων και αναπαραστάσεων

Η δραστηριότητα διερεύνησης ανίχνευσης ιδεών, αντιλήψεων και αναπαραστάσεων που προτείνεται στο παρόν σενάριο, αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 

α) καταγραφή λέξεων σχετικών με την έννοια των "Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων", και 

β) δημιουργία εννοιλογικού χάρτη χρησιμοποιώντας τις λέξεις που καταγράφηκαν στο προηγούμενο βήμα.

Καταγραφή λέξεων σχετικών με την έννοια "Ηλεκτρικά Κυκλώματα"

Διευκρίνιση: 
Να καταγράψετε με ελληνικούς χαρακτήρες τις λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό ακούγοντας τις λέξεις "Ηλεκτρικά Κυκλώματα".
Σχόλιο: 
Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν υπάρχουν λάθος απαντήσεις! Απλά πρέπει να καταγράψατε οποιαδήποτε λέξη σας έρχεται στο μυαλό! Επίσης, εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε άλλο επεξεργαστή κειμένου επιθυμείτε, όπως π.χ. της Google (https://www.google.com/docs/about/).

Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με θέμα την έννοια "Ηλεκτρικά Κυκλώματα"

Διευκρίνιση: 
Να χρησιμοποιήσετε το Cmap Cloud για να δημιουργήσετε τον ζητούμενο εννοιολογικό χάρτη. Αρχικά θα πρέπει να κάνετε εγγραφή (Create an account) δηλώντας τα στοιχεία σας και στη συνέχεια θα πρέπει να κάνετε σύνδεση (Sign in).
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)