Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Everyday life in ancient Greece

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή και μιλάνε για συνήθειες της καθημερινής ζωής στην Αρχαία Ελλάδα και τη συγκρίνουν με τη σημερινή πραγματικότητα της ζωής στη σύγχρονη Ελλάδα, βρίσκοντας τις διαφορές σε τομείς όπως η ενδυμασία, η εκπαίδευση και η διατροφή.
 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις για τη καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα και τη συγκρίνουν με τη ζωή στη σύγχρονη Ελλάδα.
 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
40 λεπτά
Φάση 1: Let's find out about daily life in ancient Greece
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
50 λεπτά
Φάση 2: What are the differences?
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αποκτηθούν δεξιότητες περιγραφής σχέσεων και κατανομής ρόλων στην κοινωνία (αρχαία και σύγχρονη)
  2. Να αποκτηθούν δεξιότητες σύγκρισης σε πολιτισμικό επίπεδο
  3. Να βελτιωθούν οι δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο
  4. Να εμπεδωθεί η χρήση του Past Simple και του 'used to' για να εκφραστούν παρελθοντικές συνήθειες.
  5. Να βελτιωθούν οι τεχνικές skimming and scanning για την εύρεση πληροφοριών σε μια ιστοσελίδα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Αρχαία Ελλάδα
καθημερινή ζωή
συνήθειες
Ελλάδα
κοινωνία
καθημερινότητα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
1 υπολογιστής ανά δύο μαθητές (εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπολογιστών)
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΡΑΤΣΟΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)