Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Βασική λειτουργία 4-χρονου βενζινοκινητήρα (ΟΤΤΟ)

10 λεπτά

Εφαρμογή τελικής αξιολόγησης

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές έχοντας μελετήσει το επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό που τους δόθηκε καλούνται να ολοκληρώσουν την ενότητα εκτελώντας τις παρακάτω δραστηριότητες αξιολόγησης, έτσι ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν εάν έχουν πετύχει τους στόχους της διδασκαλίας.

Δραστηριότητες Αξιολόγησης

Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους

Διευκρίνιση: 
Αξιολογείστε ώς προς την ορθότητα τους τις παρακάτω προτάσεις.

Δραστηριότητα Συμπήρωσης Κενών

Διευκρίνιση: 
Σε αυτή τη δραστηριότητα καλείστε να συμπληρώσετε με την κατάλληλη λεξη τα κενά των προτάσεων.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)