Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Βασική λειτουργία 4-χρονου βενζινοκινητήρα (ΟΤΤΟ)

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Σε αυτό το σενάριο αναπτύσσεται η Θεωρητική Λειτουργία ενός 4-χρονου Βενζινοκινητήρα. Το διδακτικό σενάριο αναφέρεται στο μάθημα Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 1, το οποίο διδάσκεται στη Β τάξη του τομέα Οχημάτων του ΕΠΑΛ (Ε.Ε). Οι μαθητές ήδη έχουν διδαχθεί σε προηγούμενες ενότητες :

  • την κατάταξη των μηχανών ανάλογα με το είδος καυσίμου που χρησιμοποιούν 
  • τις έννοιες της συμπίεσης και εκτόνωσης
  • τα βασικά μέρη ενός κινητήρα και τον μηχανισμό εμβόλου - διωστήρα - στροφάλου.
  • καθώς και από προηγούμενα μαθήματα πρέπει να γνωρίζουν τις έννοιες της πίεσης και της θερμοκρασίας. 

Μέσα από αυτό το σενάριο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της ενότητας και ακολουθούν δραστηριότητες αξιολόγησης.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Με το σενάριο αυτό θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την αδυναμία των μαθητών να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου ενός κινητήρα, καθώς και τις διεργασίες που γίνονται κατά τον κύκλο λειτουργίας ενός 4-χρονου βενζινοκινητήρα.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγη - Προσανατολισμός
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
32 λεπτά
Φάση 2: Παρουσίαση του θέματος
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
20 λεπτά
Φάση 3: Ενδιάμεση αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
18 λεπτά
Φάση 4: Ενισχυτική διδασκαλία
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
10 λεπτά
Φάση 5: Εφαρμογή τελικής αξιολόγησης
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Γνωστικός στόχος:Να είναι σε θέση να ορίσουν την έννοια του χρόνου λειτουργίας ενός κινητήρα.
  2. Γνωστικός στόχος:Να εξηγούν και να περιγράφουντον τρόπο λειτουργίας ενός βενζινοκινητήρα.
  3. Γνωστικός στόχος:Να συνθέτουν πληροφορίες & να αναγνωρίζουν σε ποιο χρόνο βρίσκεται ένας κινητήρας.
  4. Μεταγνωστικός στόχος: Να είναι ικανοί να ελέγχουν τη μαθησιακή τους πρόοδο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
κινητήρας
4-χρονη ΜΕΚ
θεωτηρική λειτουργία
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ, σύνδεση ίντερνετ
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)