Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

How do you do, Mr. Shakespeare

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το έργο του Shakespeare και το θέατρο, γενικότερα, στην εποχή του.
 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Για να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με πολιτισμικά στοιχεία της Αγγλικής Γλώσσας, το σενάριο τους γνωρίζει με το Shakespeare, τον μεγαλύτερο δραματουργό της Μεγάλης Βρετανίας. Οι μαθητές ενημερώνονται για το θέατρο στην εποχή του και γνωρίζονται με ένα από τα σημαντικότερα έργα του, το Romeo and Juliet.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
25 λεπτά
Φάση 1: Introducing William Shakespeare
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
40 λεπτά
Φάση 2: Theatre in Shakespeare's time
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
25 λεπτά
Φάση 3: Shakespeare's plays
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
45 λεπτά
Φάση 4: Romeo and Juliet
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη και σπίτι (για το φύλλο εργασίας 2)
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γίνει γνωστός και πιο οικείος ο Shakespeare και τα έργα του
  2. Να εξοικειωθούν οι μαθητές με πολιτισμικά στοιχεία της Αγγλικής Γλώσσας
  3. Να βελτιωθούν οι δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο και εύρεσης συγκεκριμένων πληροφοριών (scanning)
  4. Να βελτιωθούν οι δεξιότητες κατανόησης με χρήση του συγκειμενικού πλαισίου (guessing from context)
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Shakespeare
θέατρο
Romeo and Juliet
Ρωμαίος και Ιουλιέτα
Σαίξπηρ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
1 υπολογιστής ανά 2 ή περισσότερα άτομα (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των υπολογιστών) ή προβολικό μηχάνημα
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΡΑΤΣΟΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)