Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η αναπνοή στον άνθρωπο

20 λεπτά

Ανταλλαγή αναπνευστικών αερίων

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή διερευνούμε:

  • τον τρόπο με τον οποίο το διάφραγμα και οι πλευρικοί μύες βοηθούν την είσοδο και έξοδο του αέρα,
  • και τη λειτουργία της ανταλλαγής του οξυγόνου με το διοξείδιο του άνθρακα και αντίστροφα.

1η Δραστηριότητα (αφόρμηση)

2η Δραστηριότητα (υπάρχουσες αντιλήψεις)

3η Δραστηριότητα

Μαθησιακό αντικείμενο: Οι μύες στην αναπνοή

Σωστά και Λάθη στην κίνηση μυών στην αναπνοή

4η Δραστηριότητα

Ανταλλαγή αναπνευστικών αερίων (κείμενο)

Ανταλλαγή αναπνευστικών αερίων (τριασδιάστατη διαδραστική απεικόνιση πνευμονικών κυψελίδων)

Ανταλλαγή αναπνευστικών αερίων (εικόνα)

Ανταλλαγή αναπνευστικών αερίων (Προσομοίωση)

Ανταλλαγή αναπνευστικών αερίων (Παρουσίαση και Ερωτήσεις)

5η Δραστηριότητα (Συμπέρασμα)

Διάγραμμα αερίων

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)