Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η αναπνοή στον άνθρωπο

45 λεπτά

Κυτταρική αναπνοή - Όργανα αναπνευστικού

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή διερευνούμε:

  • την κυτταρική αναπνοή,
  • τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος, 
  • τη δομή και τη συνεργασία τους.

1η Δραστηριότητα (αφόρμηση)

2η Δραστηριότητα (προϋπάρχουσες αντιλήψεις)

3η Δραστηριότητα:

Μαθησιακό αντικείμενο: Αναπνοή - Πέψη τροφής - Αίμα

Μαθησιακό αντικείμενο: Κυτταρική αναπνοή

Διάγραμμα κυτταρικής αναπνοής (Μετακινήστε τις ετικέτες στη σωστή τους θέση)

Σχέση αναπνευστικού - πεπτικού - κυκλοφορικού συστήματος (επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις 5 ερωτήσεις που προβάλονται από δεξιά)

Διάγραμμα τριών συστημάτων (μεταφέρετε τις καρτέλες από δεξιά στη σωστή τους θέση)

4η Δραστηριότητα

Μαθησιακό αντικείμενο: Το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου

Όργανα αναπνευστικού συστήματος και λειτουργίες τους

Πορεία του εισπνεόμενου αέρα (μεταφέρετε τις ετικέτες από αριστερά στη σωστή τους θέση)

5η Δραστηριότητα (συμπέρασμα)

Διάγραμμα αναπνευστικού συστήματος

Η λειτουργία της επιγλωττίδας

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)