ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Μέσα Ατομικής Προστασίας ( ΜΑΠ )

8 λεπτά

Αξιολόγηση

Οι μαθητές παρατηρούν διάφορες εικόνες εργαζομένων και αναγνωρίζοντας τον επαγγελματικό κίνδυνο ή την επαγγελματική ασθένεια  που ελοχεύει, απαντούν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και μετά τον έλεγχο των απαντήσεων,  γίνεται άμεση ανατροφοδότηση μέσω εικονιδίου.

Χαρακτηρίστε με Ορθή ή Λανθασμένη την Ατομική Προστασία του εργαζομένου της κάθε εικόνας.

..

..

..

..

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)