ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Μέσα Ατομικής Προστασίας ( ΜΑΠ )

10 λεπτά

Σήμανση που αφορά τα ΜΑΠ

Η σηματοδότηση των χώρων εργασίας είναι ένα από τα πλέον σημαντικά μέτρα  πρόληψης εργατικών ατυχημάτων.

Εδώ οι προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών όσον αφορά τη σήμανση ασφαλείας θα επιταχύνουν τη διαδικασία μάθησης, καθώς θεωρούνται γνωστά τα εγγενή χαρακτηριστικά της σήμανσης που αφορά τα ΜΑΠ.

Ουσιαστικά πρόκειται για σήμανση υποχρέωσης με  εγγενή χαρακτηριστικά:

• Κυκλικό σχήμα

• Λευκό εικονοσύμβολο σε φόντο μπλε

• Το μπλε χρώμα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50 % της επιφάνειας της πινακίδας

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις διάφορες πινακίδες σήμανσης για τα ΜΑΠ μέσω διαδραστικής εικόνας, που είναι ενσωματωμένη στο ψηφιακό σενάριο.

 

 

Πινακίδες Σήμανσης Μέσων Ατομικής Προστασίας

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)