ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Μέσα Ατομικής Προστασίας ( ΜΑΠ )

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το προτεινόμενο σενάριο αναφέρεται στην αναγκαιότητα της χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας, στοχεύει στην πληροφόρηση  και την επιλογή αυτών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους εργασιακούς χώρους και αναπτύσσεται  στο πλαίσιο του μαθήματος  του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή που διδάσκεται  σε κάθε Ομάδα Προσανατολισμού της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ.

Από παιδαγωγική άποψη είναι μαθητοκεντρικό και ευέλικτο εφόσον δίνεται έμφαση στην εμπειρία και τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών. Ειδικότερα ο μαθητής: 

 • εμπλέκεται ενεργά στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • γίνεται ικανός να συνδέει τα διαδραματιζόμενα στην εκπαιδευτική πράξη, με τις ατομικές του ανάγκες, ανησυχίες, προβληματισμούς
 • εμπλέκεται δυναμικά και ενεργά στην υλοποίηση των στόχων που από κοινού με τον εκπαιδευτικό έχουν τεθεί
 • βιώνει ένα σύστημα αξιολόγησης που σκοπό δεν έχει να τον κατατάξει σε κλίμακα του καλού- κακού μαθητή αλλά ένα σύστημα που υπενθυμίζει τις ευθύνες του, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τα οποία βρίσκονται σε δυναμική διαπραγμάτευση με το περιβάλλον του.

Αναφορικά με τη μεθοδολογία το προτεινόμενο σενάριο δίνει έμφαση στις παρακάτω παιδαγωγικές πρακτικές:

 • παρακολούθηση ταινιών και βίντεο,
 • καταιγισμός ιδεών,
 • συμπλήρωση ατομικών φύλλων ασκήσεων,
 • αλληλοεκπαίδευση,
 • αξιοποίηση του διαδικτύου 
 • κριτική μελέτη διεθνών/ευρωπαϊκών κανονισμών και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • δημιουργία - διατήρηση καταλόγου μέσων προστασίας για τον Εργ. χώρο του σχολείου

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Καθημερινά εκατομμύρια εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Η ενημέρωση των μαθητών του ΕΠΑ.Λ. για τα μέσα ατομικής προστασίας στον εργασιακό χώρο αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής τους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
12 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 2: Διάκριση ΜΑΠ
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 3: Σήμανση που αφορά τα ΜΑΠ
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
8 λεπτά
Φάση 4: Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
 1. Η ανάδειξη θεμάτων υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και της σημασίας της πρόληψης
 2. Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη χρήσης μέσων ατομικής προστασίας.
 3. Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα απαιτούμενα κατά περίπτωση ατομικά μέσα προστασίας.
 4. Πιθανή δημιουργία καταλόγου μέσων προστασίας για τον Εργ. χώρο του σχολείου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Μέσα ατομικής προστασίας
προδιαγραφές ΜΑΠ
προστασία χεριών
προσώπου
αναπνευστικού συστήματος
πρόληψη ατυχημάτων
επαγγελματικός κίνδυνος
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο πληροφορικής εξοπλισμένο με βιντεοπροβολέα και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι χώροι του Εργαστηριακού Κέντρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία διερεύνησης σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας που χρησιμοποιούνται εκεί.
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)