Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Στο παρόν σενάριο οι μαθητές θα γνωρίσουν τη συμπεριφορά ενός κυκλώματος όταν αυτό αποτελείται από περισσότερες από δύο αντιστάσεις (καταναλωτές), οι οποίες είναι συνδεδεμένες παράλληλα.

Μέσω της ενασχόλησης των μαθητών με το λογισμικό, θα εντοπιστεί  η συμπεριφορά της τάσης και του ρεύματος, σε ένα κύκλωμα παράλληλης συνδεσμολογίας.

Οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά αυτή  και να εξάγουν συμπεράσματα μέσα από διαδικασία λογικής σκέψης.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές χρησιμοποιώντας ένα ήδη γνωστό σε αυτούς λογισμικό προσομοίωσης κυκλωμάτων, να  διαμορφώσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που θα περιλαμβάνει πηγή Συνεχούς Τάσης, διακόπτη και τουλάχιστον δύο αντιστάσεις, συνδεδεμένες παράλληλα. Μέσω του κυκλώματος, καλούνται να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των βασικών μεγεθών (τάση- ένταση- αντίσταση), στη βασική παράλληλη συνδεσμολογία αντιστάσεων. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος(παρ/λη σύνδεση)
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
15 λεπτά
Φάση 2: Καταγραφή μετρήσεων (Τάσης - Ρεύματος-Αντίστασης)
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
15 λεπτά
Φάση 3: Συζήτηση μεταξύ ομάδων βάση των καταγραφών
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
20 λεπτά
Φάση 4: Διεξαγωγή σχέσεων που διέπουν το κύκλωμα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
25 λεπτά
Φάση 5: Αναστοχασμός - Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να εξοικειωθούν με τη μελέτη του κυκλώματος που προσομοιώνεται στο λογισμικό (παράλληλη σύνδεση)
  2. Να προσδιορίζουν βασικές έννοιες του Ηλεκτρισμού (Ηλεκτρεγερτική δύναμη, ολική αντίσταση κυκλώματος)
  3. Να μελετούν τη σχέση που διέπει την ολική αντίσταση κυκλώματος (παράλληλη συνδεσμολογία)
  4. Να παρατηρούν και να εξάγουν συμπεράσματα από την μεταβολή των ηλεκτρικών μεγεθών
  5. Να αναπαριστούν συμβολικά ένα κύκλωμα και να προσδιορίζουν τα επιμέρους ρεύματα του κυκλώματος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
παράλληλη σύνδεση
ισοδύναμη ή ολική αντίσταση κυκλώματος
εφαρμοζόμενη τάση
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Η/Υ με οποιονδήποτε browser
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)