Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι Μαθητές της Φύσης

20 λεπτά

Σχεδιασμός αφίσας και φυλλαδίου

Φύλλα Εργασίας

Ο εκπαιδευτικός στη συνέχεια, ζητά από τους μαθητές στις ομάδες τους να ζωγραφίσουν μια αφίσα για το θέμα που είχαν αναλάβει να παρουσιάσουν . Έτσι οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες προτείνουν λύσεις μέσω προτάσεων- ιδεών που θα ενσωματώσουν στην αφίσα τους. Σκοπός της δραστηριότητας η δημιουργία μιας πολυτροπικής αφίσας για τα περιβαλλοντικά προβλήματα με τη χρήση του εκπαιδευτικού διαδικτυακού εργαλείου δημιουργίας πολυτροπικής αφίσας Glogster. Η χρήση του εργαλείου είναι απλή. Τα παιδιά σε ομάδες μπορούν να σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν και να εκτυπώσουν τις αφίσες τους και να τις παρουσιάσουν στην τάξη, καθώς επίσης και να τις αναρτήσουν σε ψηφιακή μορφή στον ιστότοπο του σχολείου τους. Η σχεδίαση της αφίσας μπορεί στην αρχή να γίνει και με το μολύβι.

Glogster

Διευκρίνιση: 
Δημιουργία πολυτροπικής αφίσας
Σχόλιο: 
Το Glogster είναι ένα εργαλείο web 2.0 που μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε δωρεάν διαδραστικές αφίσες Παρέχει το περιβάλλον για το σχεδιασμό διαδραστικών αφισών με την εισαγωγή κειμένου, εικόνων, φωτογραφιών, ήχου (MP3), βίντεο, ειδικών εφέ κ.λ.π. ώστε να δημιουργήσουμε online μία multimedia αφίσα.

Δημιουργία infographics

Διευκρίνιση: 
Στα infographics διάφορα θέματα παρουσιάζονται με γραφικά και σύντομες φράσεις
Σχόλιο: 
Μια εικόνα χίλιες λέξεις λέει μια κινέζικη παροιμία. Οι μαθητές εδώ μπορούν να παρουσιάσουν μια γραφική αναπαράσταση δεδομένων με σκίτσα, εικόνες, καθώς και διάφορες μορφές χρήσης των λέξεων, όπως κεφαλαία, έντονα, πλάγια, διαφορετική γραμματοσειρά, που θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητή με τη χρήση μόνο ενός κειμένου. Έτσι η πληροφορία παρουσιάζεται και εντυπώνεται καλύτερα στρον αναγώστη με αποτέλεσμα να γίνει πιο κατανοητή και ευκολομνημόνευτη.
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)