Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι Μαθητές της Φύσης

20 λεπτά

Συζήτηση με Διάλογο και Προτάσεις Επίλυσης

Φύλλα Εργασίας

Ο εκπαιδευτικός συντονίζει έναν διάλογο με τους μαθητές για τους κινδύνους από τη μόλυνση του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο και τις λύσεις που θα μπορούσαν να υπάρξουν για την βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και η κάθε ομάδα συμμετέχει στο διάλογο και προτείνει λύσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα. 1η Ομάδα: Το πρόβλημα των σκουπιδιών, 2η ομάδα: Το πρόβλημα των πεταμένων συσκευών και βαρέων αντικειμένων, 3η ομάδα: Το πρόβλημα της ηχορύπανσης, 4η ομάδα: Το πρόβλημα της διάσωσης των πόρων του πλανήτη και η επίλυσή του με τη μέθοδο της ανακύκλωσης. Ακολουθεί επιχειρηματολογία με παράλληλο καταιγισμό ιδεών σε μια προσπάθεια αναγνώρισης των προβλημάτων καθώς και επίλυσής των.  Η τάξη μεταφέρεται στο εργαστήρι πληροφορικής όπου οι ομάδες διερευνούν  τις προτεινόμενες πηγές, (Αναφέρονται στην ενότητα των Διαδραστικών Εργαλείων), καταγράφουν τα προβλήματα και στη συνέχεια  όπου και εκεί σε ένα Power Point δημιουργούν μια παρουσίαση όπου αναλύουν το πρόβλημα και προτείνουν τις ενδεχόμενες λύσεις του.

Ήχος & Φύση

Διευκρίνιση: 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ήχος & Φύση
Σχόλιο: 
Το εκπαιδευτικό υλικό για το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Ήχος & Φύση» απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Η προσαρμογή του ανάλογα με την ηλικία των μαθητών γίνεται από τους συντονιστές εκπαιδευτικούς των περιβαλλοντικών ομάδων.

Φύση χωρίς Σκουπίδια

Διευκρίνιση: 
Εθνικά - Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Σχόλιο: 
Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και ξεκίνησε το 1996 από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, με τη βοήθεια μιας ομάδας εθελοντών συνεργατών μας και αποσκοπεί όχι απλά στο μάζεμα των σκουπιδιών αλλά, κυρίως, την ευαισθητοποίηση του Έλληνα για μια φύση χωρίς σκουπίδια, για ένα καθαρό, νοικοκυρεμένο περιβάλλον.

Ο Περιβαλλοντο-Μαθητής

Διευκρίνιση: 
Επιλέγουμε τη σωστή λέξη
Σχόλιο: 
Οι μαθητές επιλέγοντας τις κατάλληλες λέξεις και φράσεις γνωρίζουν τους τρόπους και τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος στη γειτονιά και ευρύτερα καθώς και τις σχετικές έννοιες.
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)