Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους

5 λεπτά

Ανακεφαλαίωση

Οι μαθητές μέσα από ασκήσεις ανακεφαλαίωσης και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης θα έχουν την ευκαιρία να αναστοχαστούν πάνω στο περιεχόμενο της ενότητας

Βιβλίο Μαθητή

Διευκρίνιση: 
Μπορείτε να ανατρέξετε στη θεωρία του βιβλίου

Μοντέλα Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους

Διευκρίνιση: 
Από το σχολικό Βιβλίο

Εφαρμογές Νέφους και Οικονομίες Κλίμακας

Παραδείγματα Εφαρμογών Υπηρεσιών Νέφους - Ανακεφαλαίωση

Παραδείγματα Υπηρεσιών Εφαρμογών Νέφους - Αυτοαξιολόγηση

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)