Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους

20 λεπτά

Οφέλη και κίνδυνοι από τη χρήση Υπηρεσιών Νέφους

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές μέσω καταιγισμού ιδεών παρακινούνται να απαριθμήσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης Υπηρεσιών Νέφους αρχικά για τους απλούς χρήστες (λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία τους από τις δό προηγούμενες φάσεις) και κατόπιν για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Καθώς μπορεί να μην έχουν σκεφτεί προβλήματα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων, υπάρχει διαθέσιμο ακόμα ένα εκπαιδευτικό βίντεο για αυτό το σκοπό.

Τι οφέλη έχει για τον απλό χρήστη η χρήση Υπηρεσιών Νέφους;

Είναι ασφαλή τα δεδομένα μας στο Νέφος;

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)