Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ (ΑΛΕ - ΡΕΤΟΥΡ)

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο παρουσιάζει τους διακόπτες εναλλαγής (αλέ - ρετούρ) ακραίους. Αρχικά παρουσιάζεται ο διακόπτης και η χρήση του στην συνέχεια δίνονται οι συμβολισμοί σε μονογραμμικό και πολυγραμμικό σχέδιο, περιγράφεται η λειτουργία του και ζητείται η κατασκευή του.

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Λειτουργία κυκλώματος που ελέγχεται από δύο διαφορετικές θέσεις με διακόπτες εναλλλαγής ακραίους (αλέ ρετούρ)  

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Περιγραφή ακραίου διακόπτη αλλέ ρετούρ
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη ή σχολικό εργαστήριο
15 λεπτά
Φάση 2: Αναγνώριση συμβόλων διακόπτη εναλλαγής
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική τάξη ή σχολικό εργαστήριο
45 λεπτά
Φάση 3: Περιγραφή και κατασκευή του κυκλώματος
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. να αναγνωρίζουν τον ακραίο διακόπτη εναλλαγής (αλέ - ρετούρ)
  2. να αναγνωρίζει το μονογραμμικό κα πολυγραμμικό σύμβολο του διακόπτη εναλλαγής ακραίου
  3. να περιγράφει και να κατασκεύαζει κύκλωμα φωτισμού με δύο διακόπτες εναλλαγής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
διακόπτης εναλλαγής αλλέ ρετούρ ακραίος (aller - retour)
Υλικοτεχνική υποδομή: 
διακόπτες αλλέ ρετούρ ακραίοι 2, λαμπτήρας με ντουί, δύο κουτιά διακόπτη, τρία κουτιά διακλάδωσης, αγωγοί φάσης ουδετέρου και γείωσης
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΒΟΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)