Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Λογική πύλη Η΄ (OR)

15 λεπτά

Προϋπάρχουσα γνώση

Στην ενότητα αυτή διερευνάται η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών αναφορικά με τη λειτουργία και το μαθηματικό σύμβολο της λογικής πράξη Η΄ (OR), πράξης που υλοποιείται μέσω της αντίστοιχης λογικής πύλης καθώς και με τους αριθμούς σε διάφορα συστήματα αρίθμησης. 

Αριθμός "0"

Διευκρίνιση: 
Για τις προτάσεις που ακολουθούν να επιλέξετε την ορθή απάντηση

Αριθμός “2”

Σύμβολα λογικών πράξεων

Λογική πράξη OR

Διευκρίνιση: 
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)