Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

A virtual trip to London

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αποτελείται από τρεις φάσεις: London overview, Exploring London και Plan a trip to London (Extension). Στην πρώτη φάση οι μαθητές έρχονται σε μια πρώτη επαφή με το Λονδίνο μέσω ενός πεντάλεπτου βίντεο που παρουσιάζει ορισμένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βρετανικής πρωτεύουσας και στη συνέχεια εμπεδώνουν τις γνώσεις τους μέσω τεσσάρων διαφορετικών δραστηριοτήτων. Στη δεύτερη φάση οι μαθητές συνεργάζονται σε ζευγάρια, επιλέγουν ένα αξιοθέατο, ερευνούν και αντλούν πληροφορίες γι αυτό και τελικά συνθέτουν μία παρουσίαση σύμφωνα με τις οδηγίες και το επισυναπτόμενο πρότυπο. Τέλος, στην τρίτη φάση, η οποία αποτελεί επέκταση του σεναρίου, οι μαθητές καλούνται να οργανώσουν ένα τριήμερο ταξίδι στο Λονδίνο, καταρτίζοντας ένα ημερήσιο πρόγραμμα επισκέψεων στα πιο σημαντικά αξιοθέατα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε το επισυναπτόμενο φύλλο εργασίας, είτε το Tripomatic που είναι ένα online εργαλείο για το σκοπό αυτό.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σενάριο φέρνει τους μαθητές σε επαφή με τα πιο γνωστά μνημεία και αξιοθέατα του Λονδίνου, δίνοντας μια σύντομη, αλλά περιεκτική εικόνα της Βρετανικής πρωτεύουσας. Οι μαθητές καλούνται να ετοιμάσουν μια παρουσίαση για ένα από τα αξιοθέατα του Λονδίνου και να σχεδιάσουν ένα τριήμερο ταξίδι στο Λονδίνο καταρτίζοντας ένα ημερήσιο πρόγραμμα επισκέψεων στα πιο σημαντικά αξιοθέατα.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: London overview
Χώρος Διεξαγωγής: Computer lab / Interactive whiteboard
45 λεπτά
Φάση 2: Exploring London
Χώρος Διεξαγωγής: Computer lab / Interactive whiteboard
45 λεπτά
Φάση 3: Plan a trip to London (Extension)
Χώρος Διεξαγωγής: Computer lab / Interactive whiteboard
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να επισκεφθούν εικονικά το Λονδίνο και να γνωρίσουν μερικά από τα πιο σημαντικά αξιοθέατά του
  2. Να είναι σε θέση να εντοπίζουν τη σωστή πληροφορία από μια πληθώρα πληροφοριών στο διαδίκτυο
  3. Να κάνουν σύνθεση πληροφοριών και να τις παρουσιάζουν με διάφορους τρόπους
  4. Να κατανοούν αυθεντικό οπτικοακουστικό υλικό
  5. Να εργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
London
sightseeing
tourism
travelling
museums
attractions
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου μπορεί να γίνει στο Εργαστήριο Πληροφορικής ή στην αίθουσα με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα. Απαιτείται γρήγορη και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο.
Δημιουργός Σεναρίου: Κατελής Βίγκλας (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)