Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Τέχνη και Μαθηματικά

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Στο εκπαιδευτικό σενάριο επιχειρείται η σύνδεση της τέχνης με τα μαθηματικά. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν έναν πίνακα ζωγραφική του Νίκου Εγγονόπουλου με τίτλο "Ποιητής και Μούσα" (Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, 1938) και να γνωρίσουν την τεχνοτροπία του ζωγράφου καθώς και να έρθουν σε επαφή με τα γεωμετρικά στερεά. Ακόμα, τους δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν τα γεωμετρικά σχήματα και από άλλα έργα τέχνης (πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά κ.ά.).

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές γεωμετρικά σχήματα και στερεά τα οποία αποτυπώνονται σε έργα τέχνης

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Αφόρμηση-Ερέθισμα
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 2: Γνωριμία με τον Νίκο Εγγονόπουλο
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 3: Επεξεργασία έργου τέχνης
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζουν γεωμετρικά στερεά
  2. Να απολαμβάνουν αισθητικά ένα έργο τέχνης
  3. Να εκφράζονται μέσα από την τέχνη
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ζωγραφική
γεωμετρικά στερεά
τέχνη
Εγγονόπουλος
Μαθηματικά
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον ενός Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο και ενός βιντεοπροβολέα. Σε ιδανικές συνθήκες, υπάρχει διαθέσιμος ένας Η/Υ για κάθε ομάδα μαθητών και ένας Η/Υ για τον εκπαιδευτικό με σύνδεση σε βιντεοπροβολέα. Οι υπολογιστές πρέπει να έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος, συνιστάται ευρυζωνική σύνδεση τουλάχιστον 1mbps.
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΛΑΤΖΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ (Συντονιστής)