Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος

35 λεπτά

Αντίπαλα στρατόπεδα - Κυριότερα μέτωπα

Οι μαθητές επικεντρώνονται  στην κυριαρχία δύο αντίπαλων στρατοπέδων : της Εγκάρδιας Συνεννόησης (Αντάντ) και της Τριπλής Συμμαχίας (Κεντρικές Δυνάμεις). Για να είναι δυνατή μια όσο το δυνατόν αντικειμενική θεώρηση του θέματος επιβάλλεται η παρουσίαση διαφορετικών οπτικών και όχι μιας συγκεκριμένης όπου είναι ορατός ο κίνδυνος να οδηγήσει σε εσφαλμένες και κατευθυνόμενες ερμηνείες. Αντιλαμβάνονται πως διαμορφώνονται τα κύρια μετώπα, ποιες χώρες εισχωρούν στον έναν ή τον άλλον σχηματισμό. Συσχετίζουν μάχες και επιχειρήσεις που διεξήχθησαν μεταξύ των εμπλεκομένων με την τελική έκβαση του πολέμου.

Εισαγωγή

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Χρονολόγιο

Τα αντίπαλα στρατόπεδα

Να αντιστοιχίσετε τις χώρες ανάλογα με τις κύριες δυνάμεις που συντάχθηκαν.

Διευκρίνιση: 
Πριν απαντήσετε μπορείτε να ανατρέξετε στο Χρονολόγιου του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου

Τα κύρια μέτωπα

Γεγονότα των ετών 1915-1917

Να σημειώσετε αν είναι σωστές ή λάθος οι παρακάτω εκφράσεις :

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)