Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑΣ

15 λεπτά

Συζήτηση μεταξύ ομάδων βάση των καταγραφών

Φύλλα Εργασίας

Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης και την καταγραφή των μετρήσεων στο φύλλο έργου οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν σε επίπεδο ομάδας αλλά και ολομέλειας της τάξης, εκφράζοντας τις παρατηρήσεις που πηγάζουν από τα αποτελέσματα που έχουν καταγράψει.  

Οι ομάδες συμπληρώνουν η μία την άλλη και καταλήγουν σε συμπεράσματα μέσω των παρατηρήσεων τους, ως αποτέλεσμα διαδοχικών συλλογισμών.

Τέλος γίνεται καταγραφή των συμπερασμάτων αυτών, στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας.

Ο εκπαιδευτικός, παρακολουθεί τη συζήτηση και όπου αυτός κρίνει αναγκαίο παρεμβαίνει ώστε να δώσει μια μικρή ώθηση, με σκοπό την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων από τους μαθητές.   

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)