Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑΣ

15 λεπτά

Καταγραφή μετρήσεων (Τάσης - Ρεύματος-Αντίστασης)

Φύλλα Εργασίας

Στην παρούσα φάση, οι μαθητές καλούνται να τροποποιήσουν το κύκλωμα, προσθέτοντας όργανα μέτρησης(Βολτόμετρο - Αμπερόμετρο).

Ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου έργου της φάσης αυτής και μεταβάλλοντας την τιμή των αντιστάσεων, θα συμπληρώσουν τον πίνακα μετρήσεων του φύλλου έργου.

Συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά

Συμβολική παράσταση Ηλεκτρικού Κυκλώματος αντιστάσεων συνδεσμολογίας σειράς

Τάση στα άκρα των αντιστάσεων

Τάση σε απλό ηλεκτρικό κύκλωμα

Τάση σε σύνθετο ηλεκτρικό κύκλωμα

Τάση σε κύκλωμα δύο αντιστάσεων

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)