Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑΣ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές χρησιμοποιώντας ένα ήδη γνωστό σε αυτούς λογισμικό προσομοίωσης κυκλωμάτων, να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των βασικών μεγεθών (τάση- ένταση- αντίσταση), στη βασική συνδεσμολογία αντιστάσεων σειράς. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Στο παρόν σενάριο οι μαθητές θα γνωρίσουν τη συμπεριφορά ενός κυκλώματος όταν αυτό αποτελείται πάνω από δύο αντιστάσεις (καταναλωτές).

Η προσθήκη ενός καταναλωτή, στο γνωστό τους απλό κύκλωμα, επιφέρει κάποιες αλλαγές στην τάση αλλά κυρίως στην ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν αυτές τις διαφορές που προκύπτουν και να εξάγουν συμπεράσματα μέσα από διαδικασία λογικής σκέψης.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος (σύνδεση σειράς)
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
15 λεπτά
Φάση 2: Καταγραφή μετρήσεων (Τάσης - Ρεύματος-Αντίστασης)
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
15 λεπτά
Φάση 3: Συζήτηση μεταξύ ομάδων βάση των καταγραφών
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
20 λεπτά
Φάση 4: Διεξαγωγή σχέσεων που διέπουν το κύκλωμα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
25 λεπτά
Φάση 5: Αναστοχασμός - Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να εξοικειωθούν με τη μελέτη του κυκλώματος που προσομοιώνεται στο λογισμικό (σύνδεση σειράς)
  2. Να προσδιορίζουν βασικές έννοιες του Ηλεκτρισμού (Ηλεκτρεγερτική δύναμη, ολική αντίσταση κυκλώματος)
  3. Να μελετούν τη σχέση που διέπει την ολική αντίσταση κυκλώματος (συνδεσμολογία σειράς)
  4. Να παρατηρούν και να εξάγουν συμπεράσματα από την μεταβολή των ηλεκτρικών μεγεθών
  5. Να αναπαριστούν συμβολικά ένα κύκλωμα και να προσδιορίζουν τις επιμέρους τάσεις του κυκλώματος.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
αντίσταση
συνδεσμολογία σειράς
ολική αντίσταση κυκλώματος
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)