Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γεωμετρικά Σχήματα

45 λεπτά

Σχήματα και καθημερινή ζωή

Φύλλα Εργασίας

Στην αρχή της 4ης φάσης, οι μαθητές/ριες συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας 1 προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις τους για τα γεωμετρικά στερεά.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός διαδραστικού βίντεο, συζητούν για την ονομασία των στερεών και ελέγχουν τις απαντήσεις τους στο φύλλο εργασίας 1. 

Αμέσως μετά "ανοίγουν" το εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Μαθηματικά της Α΄-Β΄ τάξης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν δραστηριότητα,με τη βοήθεια του φύλλου εργασίας 2, η οποία αφορά στη σύνδεση των γεωμετρικών στερεών με αντικείμενα καθημερινής ζωής. Πρόκειται για μια εργασία εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου, αλλά και διαμορφωτικής αξιολόγησης, δεδομένου ότι δίνεται η δυνατότητα στον/ην εκπαιδευτικό να διαπιστώσει εάν και κατά πόσο τα παιδιά απέκτησαν λειτουργικές γνώσεις, ώστε να ειναι σε θέση να αντιστοιχίζουν τις μαθηματικές έννοιες με αντικείμενα καθημερινής ζωής.

Η διδασκαλία της ενότητας ολοκληρώνεται με δραστηριότητα που περιγράφεται στο 3ο φύλλο εργασίας προκειμένου να γίνει και η τελική αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας. Οι μαθητές/ριες, με τη βοήθεια του λογισμικού των Μαθηματικών Α΄-Β΄ Δημοτικού σχεδιάζουν ένα αντικείμενο που επιθυμούν (από αυτά που αναφέρει η λίστα του λογισμικού), χρησιμοποιούν διάφορα σχήματα και γραμμές για να το δημιουργήσουν, και στο τέλος, αφού το χρωματίσουν, το εκτυπώνουν και το κολλούν στο έντυπο φύλλο εργασίας που έχουν στη διάθεσή τους και σημειώνουν από πόσα και ποια σχήματα αυτό αποτελείται.

Φύλλο εργασίας 1

Ομαδική δραστηριότητα 1

Διευκρίνιση: 
Δείτε προσεκτικά το βίντεο και απαντήστε στις ερωτήσεις.

Φύλλο Εργασίας 2

Ομαδική δραστηριότητα 2

Διευκρίνιση: 
Ανοίξτε το 2ο φύλλο εργασίας της 4ης Φάσης. Επισκεφθείτε το εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Μαθηματικά της Α΄ και Β΄ ταξης και συμπληρώστε τις δραστηριότητες που σας ζητούνται.

Ομαδική δραστηριότητα 3

Διευκρίνιση: 
Βάλτε τα στερεά που μοιάζουν μεταξύ τους στον ίδιο κύκλο. Όταν τελειώσετε, εκτυπώστε το αποτέλεσμα της δουλειάς σας.

Φύλλο εργασίας 3

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΛΑΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (Συντονιστής)