Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γεωμετρικά Σχήματα

25 λεπτά

Αναγνώριση βασικών γεωμετρικών σχημάτων

Στην 3η Φάση της διδασκαλίας οι μαθητές/ριες καλούνται να διαπραγματευθούν δραστηριότητες που αφορούν στην αναγνώριση των βασικών γεωμετρικών σχημάτων.

Ειδικότερα οι ομαδικές δραστηριότητες 1, 2 και 3 είναι εργασίες εμπέδωσης, αλλά και διαμορφωτικής αξιολόγησης δεδομένου ότι ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να διαπιστώσει εάν και κατά πόσο τα παιδιά κατανόησαν τους βασικούς σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/ριες μελετούν τα σχήματα που τούς δίνονται, συζητούν στην ομάδα, εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές, κάνουν τους κατάλληλους συνδυασμούς, συσχετίζουν ονομασίες και σχήματα και καταλήγουν σε συμπεράσματα για τις βασικές ιδιότητες των βασικών γεωμετρικών σχημάτων.

Η διδασκαλία της 3ης φάσης ολοκληρώνεται με ένα διαδραστικό βίντεο. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που διαπραγματεύεται το θέμα των βασικών γεωμετρικών σχημάτων με έναν πιο σύνθετο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και κατά επιτεύχθηκαν οι στόχοι της διδασκαλίας ως αποτελέσμα του ομαδικού τρόπου δουλειάς και της αξιοποίησης κατάλληλου έντυπου, αλλά κυρίως ψηφιακού υλικού. Συγκεκριμένα, στην ομαδική δραστηριότητα 3, οι μαθητές/ριες βλέπουν γεωμετρικά σχήματα να ενώνονται μεταξύ τους και να σχηματίζουν μορφές αντικειμένων καθημερινής ζωής (π.χ. σπίτι, λουλούδι, κ.ά.), ενώ στη συνέχεια προσπαθούν να διακρίνουν από πόσα και ποια σχήματα αποτελείται αυτή η μεγαλύτερη σχηματική αναπαράσταση που δημιουργείται στην οθόνη του υπολογιστή τους.

Ομαδική δραστηριότητα 1

Διευκρίνιση: 
Τα παιδιά συνδυάζοντας τις κάρτες εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των τεσσάρων βασικών γεωμετρικών σχημάτων.
Σχόλιο: 
Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι οι μαθητες και οι μαθήτριες να εντοπίσουν όμοια σχήματα μέσα από ένα παιχνίδι μνήμης. Επιπλέον, να διαπιστώσουν ομοιότητες μεταξύ των σχημάτων ανεξάρτητα από το χρώμα και το μέγεθός τους.

Ομαδική δραστηριότητα 2

Διευκρίνιση: 
Δείτε προσεκτικά τα σχήματα που εμφανίζονται στην οθόνη και σύρετε το όνομα του κάθε σχήματος στη σωστή θέση και στην ενεργή περιοχή καθενός από αυτά.

Ομαδική δραστηριότητα 3

Διευκρίνιση: 
Δείτε προσεκτικά τα αντικείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και βρείτε από πόσα και ποια σχήματα έχουν δημιουργηθεί.
Σχόλιο: 
Μετρήστε προσεκτικά τα σχήματα και σημειώστε το σωστό αριθμό!
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΛΑΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (Συντονιστής)