Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γεωμετρικά Σχήματα

20 λεπτά

Καταγραφή αρχικών ιδεών

Φύλλα Εργασίας

Στην πρώτη φάση ανάπτυξης του σεναρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου καλούνται να "διατυπώσουν" τις απόψεις τους για τα βασικά γεωμετρικά σχήματα σχεδιάζοντας τα σχήματα που τους ζητούνται σε λευκό χαρτί Α4.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται ο κατάλληλος χρόνος και η δυνατότητα σε κάθε παιδί να σκεφθεί και να εκφράσει τις προσωπικές του απόψεις για τα υπό μελέτη ζητήματα.

Τις απόψεις αυτές των παιδιών ο/η εκπαιδευτικός καλείται να τις λάβει υπόψη του/ης στον περαιτέρω σχεδιασμό της διδασκαλίας προκειμένου να τις βελτιώσει, να τις ενισχύσει ή/και να τις τροποποιήσει.

Φύλλο Εργασίας 1

Διευκρίνιση: 
Στο φύλλο εργασίας 1, προτείνεται μια ατομική δραστηριότητα με τη βοήθεια της οποίας θα γίνει η έναρξη της διδασκαλίας. Μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία δίνεται η δυνατότητα στον/ην εκπαιδευτικό να καταγράψει τις αρχικές ιδέες των παιδιών για τα σχήματα.

Ομαδική δραστηριότητα 1

Διευκρίνιση: 
Αφού συμπληρώσετε την εργασία που προτείνεται στο φύλλο εργασίας, συζητήστε στην ομάδα και πραγματοποιείστε την ομαδική δραστηριότητα 1.
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΛΑΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (Συντονιστής)