Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γεωμετρικά Σχήματα

45 λεπτά

Γνωριμία με τα σχήματα

Φύλλα Εργασίας

Στη 2η Φάση της μαθησιακής διαδικασίας προτείνονται δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου.

Τα παιδιά, μέσα από κατάλληλα μαθησιακά έργα, θα γνωρίσουν τα βασικά γεωμετρικά σχήματα, θα συζητήσουν για τα βασικά τους χαρακτηριστικά, θα αναζητήσουν ομοιότητες και διαφορές και θα καταλήξουν σε συλλογικά συμπεράσματα σε επίπεδο ολομέλειας.

Η τελευταία δραστηριότητα που διαπραγματεύονται οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από το λογισμικό για τα Μαθηματικά της Α΄-Β΄ Δημοτικού, έχει σαν στόχο να πραγματοποιηθεί μια διαμορφωτικού τύπου αξιολόγηση. Ο/Η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει εάν και κατά πόσο τα παιδιά έχουν κατανοήσει κάποια απο τα βασικά χαρακτηριστικά που απαρτίζουν ένα σχήμα όπως οι γραμμές ή/και οι καμπύλες που τα αποτελούν. Επιπλέον, τα παιδιά στο πλαίσιο της δεύτερης ομαδικής δραστηριότητας, συζητούν για διάφορα σχήματα καθημερινής ζωής (π.χ. παγωτό, κουμπί, σήμα κυκλοφορίας, κ.ά.), τα συγκρίνουν, ως προς τη μορφή τους, με τα βασικά γεωμετρικά σχήματα, έτσι όπως αυτά παρουσιάζονται σε επίπεδο μαθηματικών εννοιών, και προσπαθούν να τα συσχετίσουν, να τα συνδέσουν και να τα συνδυάσουν με ορθό τρόπο.

ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Διευκρίνιση: 
Μετακινείστε προσεκτικά τις γραμμές και τις καμπύλες για να δημιουργήσετε τα σχήματα που σας ζητούνται.
Σχόλιο: 
Εάν δυσκολεύεστε να φτιάξετε κάποιο σχήμα, συμβουλευτείτε τα σχήματα της εργασίας που ακολουθεί.

ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Διευκρίνιση: 
Κάνε κλικ στο γαλάζιο κύκλο πάνω σε κάθε σχήμα για να διαπιστώσεις εάν έφτιαξες τα σωστά σχήματα στην προηγούμενη εργασία.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διευκρίνιση: 
Τα παιδιά συζητούν για τις ιδιότητες των βασικών γεωμετρικών σχημάτων.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Διευκρίνιση: 
Ανοίξτε το φύλλο εργασίας. Ακολουθείστε τις οδηγίες και πραγματοποιήστε την άσκηση.
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΛΑΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (Συντονιστής)