Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Παρουσίαση των εφαρμοζόμενων μεθόδων για ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των λεβήτων στερεών καυσίμων.

Παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων των συστημάτων ασφαλείας των λεβήτων αυτών σε σχέση με τους λέβητες υγρών και αερίων καυσίμων.

Το σενάριο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί κατά την διδασκαλία των σχετικών κεφαλαίων των μαθημάτων ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης και των αυξημένων τιμών του πετρελαίου, υπάρχει στροφή του ενδιαφέροντος προς τους λέβητες στερεών καυσίμων. Παρόλα αυτά υπάρχει δυσκολία εύρεσης πηγών σχετικών με την ασφάλεια και την αποδοτική λειτουργία των λεβήτων στερεών καυσίμων.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Χώρος Διεξαγωγής: ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
75 λεπτά
Φάση 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Χώρος Διεξαγωγής: ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
15 λεπτά
Φάση 3: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
Χώρος Διεξαγωγής: ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναφέρουν και να εξηγούν οι μαθητές τις λειτουργικές ιδιαιτερότητες των λεβήτων στερεών καυσίμων
  2. Να περιγράφουν τα συστήματα που εφαρμόζονται για την εξασφάλιση της ασφαλούς τους λειτουργίας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Λέβητες στερεών καυσίμων
Λέβητες pellets
Λέβητες ξύλου
Ξυλολέβητες
Θερμοστατική βαλβίδα
Βαλβίδα υπερθέρμανσης
Laddomat
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Βιντεοπροβολέας, Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)