Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η στρατιωτικοποίηση της βυζαντινής κοινωνίας

20 λεπτά

Εξωτερικές απειλές και εσωτερικά προβλήματα

Στη φάση αυτή αναμένεται να διαπιστώσουν οι μαθητές τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Βυζάντιο, ως προς την εξωτερική πολιτική και τα εσωτερικά προβλήματα. Αναμένεται να αποκτήσουν ολοκληρωμένη άποψη των ποικίλων προβλημάτων που αντιμετώπισε η αυτοκρατορία και να προβληματιστούν για το φορέα - θεσμό που θα μπορούσε να επέμβει δραστικά στην κατεύθυνση της επίλυσης προβλημάτων.

Μικρή αναδρομή

Διερεύνηση με θέμα: Η κρίση στο Βυζάντιο (6ος - 8ος αιώνας)

Χρονολόγιο εξελίξεων Βυζαντίου: 6ος έως 8ος αιώνας

Διευκρίνιση: 
Η αναφορά στα γεγονότα δεν είναι εξαντλητική. Επιλέχτηκαν μερικά από τα σημαντικά γεγονότα της περιόδου

Αντιστοίχιση

Διευκρίνιση: 
Πριν αντιστοιχίσετε, διαβάστε τη μικρή βοήθεια που σας δίνεται πάνω στο κενό που θα συμπληρώσετε!

Η απάντηση στα προβλήματα

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)