Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Θερμότητα - Θερμοκρασία

60 λεπτά

Ερμηνεία - Συμπεράσματα

Οι μαθητές ερμηνεύουν τις παρατηρήσεις τους με βάση το πρότυπο του μικρόκοσμου (20 λεπτά) και διατυπώνουν τα συμπεράσματά τους (10 λεπτά) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο Φύλλο Εργασίας. Σχεδιάζουν χάρτες εννοιών στο φύλλο εργασίας με τη βοήθεια των οδηγιών στην οθόνη του υπολογιστή (30 λεπτά).

Το πρότυπο του μικρόκοσμου

Από το Μακρό-κοσμο στο μικρό-κοσμο

Διευκρίνιση: 
Στην κινούμενη εικόνα εμφανίζονται πράσινες σφαίρες που συμβολίζουν τα σωμαδία, δηλαδή τα μόρια, που αποτελούν το σώμα. Τα μόρια στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρά, δεν είναι συμπαγείς σφαίρες και δεν έχουν χρώμα.
Σχόλιο: 
Οι επιστήμονες, επειδή δεν μπορούν να παρατηρήσουν τα μικροσκοπικά σωματίδια, δημιουργούν με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογστή μοντέλα / πρότυπα που παριστάνουν σωματίδια, για να μπορούν να μελετήσουν τα φαινόμενα.

Τι συμβαίνει στο μικρόκοσμο

Συμπέρασμα

Διευκρίνιση: 
Περιγράψτε τι συμβαίνει στο σώμα της εικόνας. Ποια αλλαγή παρατηρείτε και ποια είναι η αιτία αυτής της αλλαγής;

Ο μικρόκοσμος

Θερμότητα και Θερμοκρασία

Οι επιστήμονες

Χάρτης Εννοιών 1

Σχόλιο: 
Σε ένα χάρτη εννοιών περιλαμβάνονται οι λέξεις-κλειδιά και συνδέονται μεταξύ τους με απλές λέξεις, ώστε να σχηματίζονται προτάσεις με νόημα.

Χάρτης Εννοιών 2

Σχόλιο: 
Σε ένα χάρτη εννοιών περιλαμβάνονται οι λέξεις-κλειδιά και συνδέονται μεταξύ τους με απλές λέξεις, ώστε να σχηματίζονται προτάσεις με νόημα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΛΙΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Συντονιστής)