Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΚΛΑΔΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Στο σενάριο αυτό οι μαθητές θα μάθουν να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τους διάφορους τύπους και μοντέλα κλαδοθραύστη .

Επίσης θα κατανοήσουν τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε τον κατάλληλο τύπο κλαδοθραύστη .

Θα εξοικειωθούν με τον ασφαλή χειρισμό, τις κατάλληλες ρυθμίσεις και τη σωστή συντήρηση του .

Τέλος εφαρμόζοντας τη θεωρία στην πράξη, θα χρησιμοποιήσουν τον κλαδοθραύστη, τεμαχίζοντας κλαδέματα από τον σχολικό κήπο, για να τα χρησιμοποιήσουν στη Κομποστοποίηση .

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Με το σενάριο αυτό οι μαθητές θα γνωρίσουν την αναγκαιότητα, τη λειτουργία, τη χρήση και τη συντήρηση του Κλαδοθραύστη, καθώς και τη σημαντική συμβολή του σε μια πετυχημένη ερασιτεχνική ή και επαγγελματική Κομποστοποίηση .

Επίσης θα αντιμετωπίσουν το πολύ σημαντικό θέμα της ασφάλειας, στο χειρισμό μηχανημάτων φυτοτεχνικών έργων, δουλεύοντας  με ένα εύκολο και ασφαλές μηχάνημα .

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Κλαδοθραύστες . Τύποι κλαδοθραυστών .
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική Αίθουσα ή Εργαστήριο
45 λεπτά
Φάση 2: Ασφάλεια στη χρήση . Ρυθμίσεις . Συντήρηση .
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική Αίθουσα ή Εργαστήριο
35 λεπτά
Φάση 3: Χρήση κλαδοθραύστη στην κομποστοποίηση .
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικός κήπος
10 λεπτά
Φάση 4: Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική Αίθουσα ή Εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τους διάφορους τύπους και τα μοντέλα κλαδοθραύστη .
  2. Οι μαθητές να κατανοήσουν τα κριτήρια, με τα οποία επιλέγουμε τον κατάλληλο τύπο κλαδοθραύστη .
  3. Να εξοικειωθούν με τον ασφαλή χειρισμό, τις κατάλληλες ρυθμίσεις και τη σωστή συντήρηση του .
  4. Να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους, στη χρήση του κλαδοθραύστη, στην κομποστοποίηση .
  5. Οι μαθητές να εξοικειωθούν με το περιβάλλον web 2.0 εργαλείων και την εφαρμογή τους στη διδασκαλία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Κλαδοθραύστες
Τεμαχιστές κλαδιών
Κομποστοποίηση
Ασφάλεια στην εργασία
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ερασιτεχνικός Κλαδοθραύστης ρεύματος, χοντρά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικό προσώπου, ψαλίδι κλαδέματος, πριόνι, μπαλαντέζα, κλαδέματα, κάδος κομποστοποίησης .
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΠΑΝΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)