Φυσική αγωγή (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης

45 λεπτά

Ασκήσεις εμπέδωσης και κατανόησης

Στην τελευταία φάση του σεναρίου γίνεται  ανακεφαλαίωση και  προσπάθεια επίλυσης και διευκρίνισης αποριών και θεμάτων καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα οφέλη της φυσικής κατάστασης. Οι μαθητές/τριες για να εμπεδώσουν και να κατανοήσουν τις έννοιες που συνάντησαν στις προηγούμενες φάσεις  κάθονται ανά 3 στον υπολογιστή  και με την καθοδήγηση του διδάσκοντα συμμετέχουν και απαντούν στα διαδραστικά παιχνίδια ερωτήσεων της πλατφόρμας. 

Σύσταση σώματος

Διευκρίνιση: 
ερώτηση αντιστοίχησης

Σκεφθείτε, θυμηθείτε και απαντήστε στα κενά

Μυϊκή δύναμη

Αερόβια αντοχή/ικανότητα

Μυϊκή αντοχή

Ευκαμψία/ευλυγισία

Οφέλη της καλής φυσικής κατάστασης

Συμπερασματικά....

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)