Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Οι ήχοι τόσο γνωστοί και τόσο άγνωστοι...

10 λεπτά

Γενίκευση - Εμπέδωση

Μετά την εξαγωγή των συμπερασμάτων γίνεται προσπάθεια εφαρμογής τους στις εναυσματικές και σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες και φαινόμενα του φυσικού μας κόσμου,

- τέλος, γίνεται προσπάθεια συσχετισμού τους και με άλλες παρατηρήσεις / φαινόμενα / συμπεράσματα, ώστε με τη σύνθεσή τους να προκύψει η γενικότερη δυνατή θεωρία περιγραφής και ερμηνείας τους. 

Οι γενίκευση των συμπερασμάτων που κατέληξαν οι μαθητές γίνεται  με μια σειρά δραστηριοτήτων που θα επιτρέψουν την εμπέδωση και διασύνδεση με την τέχνη   και την τεχνολογία 

Ο ήχος από τα μουσικά όργανα

Διευκρίνιση: 
Το λογισμικό που χρησιμοποιήται είναι το ΕΜΜΕΛΕΙΑ, λογισμικό για τη Μουσική από την Α μέχρι τη Στ τάξη που δημιουργήθηκε ως υποστηρικτικό των εκπαιδευτικών πακέτων από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Οδηγίες

Σχόλιο: 
Προτείνεται η εργασία σε ομάδες, κάθε ομάδα, αρχικά, θα ασχοληθεί με μια διαφορετική κατηγορία οργάνων και στο τέλος παρουσιάζουν στην τάξη κάποιο ή κάποια από τα όργανα που μελέτησαν.

Θυμάμαι τα βασικά στοιχεία του μαθήματος.

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε την/τις λέξεις που λείπουν.
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΛΙΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Συντονιστής)