Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Οι ήχοι τόσο γνωστοί και τόσο άγνωστοι...

15 λεπτά

Σύνθεση αποτελεσμάτων - Καταγραφή Συμπερασμάτων

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές προχωρούν: 

- σε επεξεργασία, αξιολόγηση, επιλογή και σύνθεση του συγκεντρωθέντος υλικού, των πειραματικών παρατηρήσεων, των μετρήσεων και των δεδομένων,

- αλλά και τον όποιο ποσοτικό ή ποιοτικό συσχετισμό παραμέτρων, ακολουθεί (με ενεργοποίηση όλων των ομάδων –με συντονιστή τον εκπαιδευτικό–) η διατύπωση των συμπερασμάτων της πειραματικής μελέτης,

- τα συμπεράσματα είναι δυνατό να διατυπωθούν και ως θεωρία, για τον τρόπο με τον οποίο οι συνιστώσες ή/και οι παράμετροι επιδρούν στην εξέλιξη και στην κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά την έρευνα του συγκεκριμένου θέματος/φαινομένου.

Η σύνθεση των αποτελεσμάτων των πειραματικών διαδικασιών που κατέληξαν οι μαθητές στοχεύει στην απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων, επιβεβαίωση ή διάψευση των υποθέσεων που είχαν διατυπώσει και καταγράψει στο β μέρος της δραστηριότητας.

Οι απαντήσεις αρχικά καταγράφονται σε επίπεδο ομάδας και ανακοινώνονται στην ολομέλεια όπου γίνεται και τελική σύνθεσή τους με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.

Στο σημείο αυτό αναμένουμε οι μαθητές να μπορούν να εντοπίσουν ως κοινή πηγή παραγωγής των ήχων τις "ταλαντώσεις" - "δονήσεις" διάφορων σωμάτων, που διαρκούν όσο και οι δονήσεις.

Καταγραφή συμπερασμάτων

Σχόλιο: 
Για την καταγραφή των συμπερασμάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 3ο Φύλλο Εργασίας

Πόσο χρόνο διαρκεί ο ήχος

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΛΙΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Συντονιστής)