Φυσική αγωγή (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Γνωρίζοντας την κολύμβηση μέσα από το σχολείο

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Η κολύμβηση είναι μια φυσική δραστηριότητα που βελτιώνει όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Μπορεί να διαχωριστεί σε κολύμβηση ψυχαγωγικού και αγωνιστικού χαρακτήρα. Η πρώτη έχει στόχο την υγεία και την προστασία του παιδιού όταν βρίσκεται στο υδάτινο περιβάλλον και δεν απαιτεί επίπονη και μακροχρόνια προπόνηση. Αυτό το επίπεδο προπόνησης μπορεί να εφαρμοστεί στην εκμάθηση της βασικής κολύμβησης κατά τη διδασκαλία της στο σχολείο.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η εκπαίδευση στην κολύμβηση διακρίνεται σε θεωρία και πράξη. Η θεωρητική προσέγγιση στο χώρο του σχολείουαντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα κυρίως εξαιτίας των περιορισμένων εμπειριών των μαθητών/τριών. Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι η θεωρητική εκπαίδευση στην κολύμβηση να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διδασκαλίας και ο διδάσκων να προσπαθήσει να μεταδώσει την απαραίτητη θεωρητική γνώση μέσα από διαλέξεις, βιβλία, βίντεο καθώς και απεικονίσεις κολυμβητικής τεχνικής και ασκήσεων με τους ίδιους τους μαθητές.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Γενική ενημέρωση για την κολύμβηση
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
15 λεπτά
Φάση 2: Δραστηριότητες εμπέδωσης
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
45 λεπτά
Φάση 3: Οργάνωση Προγράμματος κολύμβησης σε 3 επίπεδα
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα - πισίνα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον σκοπό της εκμάθησης της ψυχαγωγικής, μη αγωνιστικής κολύμβησης
  2. Να γνωρίσουν τα επίπεδα εκμάθησης της κολύμβησης
  3. Να περιγράψουν κολυμβητικά προγράμματα μέσα στο κολυμβητήριο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
κολύμβηση
διδακτικοί στόχοι
απεικόνιση
Υλικοτεχνική υποδομή: 
εργαστηριο πληροφορικής, βιντεοπροβολέας,
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)