Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Live a healthy life!

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, οι μαθητές μαθαίνουν τι πρέπει να κάνουν για να φροντίσουν τη στοματική τους υγιεινή και, γενικότερα, να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα στοματικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής και να διδαχθούν τρόπους με τους οποίους θα εκφράσουν κανόνες οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να υιοθετήσουν και τα δύο .

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Brush, brush, brush your teeth!
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
15 λεπτά
Φάση 2: Hansel and Gretel: their new story
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
20 λεπτά
Φάση 3: Food words!
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
40 λεπτά
Φάση 4: The right kind of food
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία από ένα ελληνικό πολυμεσικό κείμενο σε ένα μήνυμα στα Αγγλικά
  2. Να αποκτηθούν ικανότητες έκφρασης κανόνων ή μιας ηθικής/ κοινωνικής νόρμας
  3. Να αποκτηθεί και να εμπεδωθεί λεξιλόγιο διατροφής καθώς και η χρήση των must/mustn't
  4. Να υιοθετηθούν κανόνες στοματικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής
  5. Να συνδεθεί η διδασκαλία της Αγγλικής διαθεματικά με την Αγωγή Υγείας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
υγιεινή διατροφή
στοματική υγιεινή
δόντια
Υλικοτεχνική υποδομή: 
1 υπολογιστής ανά δύο μαθητές (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των υπολογιστών) ή προβολικό μηχάνημα
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΡΑΤΣΟΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)