Μουσική (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

'ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ(CHANSON) ΤΟΥ 16ΟΥ ΑΙΩΝΑ'

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

To παρόν σενάριο ασχολείται, όπως δηλώνει και ο τίτλος του, με την ποίηση και τη μουσική στο γαλλικό τραγούδι (chanson) του 16ου αιώνα. Το σενάριο αποτελείται από τέσσερις φάσεις ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα:

α) Στην πρώτη φάση, αναφέρονται μερικά εισαγωγικά βιογραφικά στοιχεία για τον συνθέτη γαλλικού τραγουδιού (chanson) Clément Janequin. 

β) Στη δεύτερη φάση ανάλυσης, μελετάται το "chanson" ως είδος μουσικής σύνθεσης στα χρόνια της Αναγέννησης.

γ) Στην τρίτη φάση αναλύεται και μελετάται το τραγούδι 'Plus ne suys' του Clément Janequin, το οποίο αποτελεί έκφραση μιας  αντιπροσωπευτικής τάσης (στυλ) ποιητικής δημιουργίας του 16ου αιώνα.

δ) Στη τέταρτη φάση, η οποία είναι η σημαντικότερη και η εκτενέστερη, αναφέρεται η μουσική ανάλυση αυτού του τραγουδιού και επιχειρείται η μουσικοποιητική του αντιστοιχία.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το παρόν  σενάριο θ’ ασχοληθεί, όπως δηλώνει και ο τίτλος του, με το κοσμικό τραγούδι (chanson) του Γάλλου συνθέτη Clément Janequin στην εποχή της Αναγέννησης.

Αρχικά, θ’ αναφερθούν μερικά εισαγωγικά βιογραφικά στοιχεία του γάλλου συνθέτη  Clément Janequin της εποχής αυτής, τα οποία θα δίνουν μία σαφή εικόνα  του τρόπου ζωής του, μαρτυρώντας το γενικότερο πλαίσιο των κοινωνικών συνθηκών μέσα στο οποίο κινείται αυτή η μουσική δημιουργία. Στη συνέχεια, θα μελετηθεί το ‘chanson’=’τραγούδι’ ως είδος μουσικής σύνθεσης στα χρόνια της Αναγέννησης και θ’ απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:

1) Το ‘chanson’ του 16ου αι. από ποιές εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής είναι εμπνευσμένο?

2) Ποιά είναι η θεματολογία του?

3) Ποιά είναι τα μουσικά στοιχεία που το σηματοδοτούν και το χαρακτηρίζουν?

4) Κατά πόσο η τυπογραφία συντελεί στη γρήγορη γνωστοποίηση και μετάδοσή του?

Το επόμενο στάδιο, το οποίο είναι το σημαντικότερο και το εκτενέστερο, αφορά το κομμάτι της ιστορικής μουσικολογικής έρευνας: Το υλικό αυτού του τραγουδιού θα καταγραφεί ως προς το στίχο και τη μουσική σύμφωνα με τις διαθέσιμες βιβλιογραφικές πηγές. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η  μουσικοποιητική ανάλυσή του (σχέση μουσικής και κειμένου), με τρόπο που οι μαθητές  να χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία  που έχουν κατακτήσει από παρόμοιες διδακτικές προσεγγίσεις.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
19 λεπτά
Φάση 1: Βιογραφικά στοιχεία για τον Clément Janequin
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή Η/Υ με σύνδεση ίντερνετ και με προβολικό μηχάνημα
25 λεπτά
Φάση 2: Mελέτη του 'chanson' ως είδους μουσικής σύνθεσης
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή Η/Υ με σύνδεση ίντερνετ και με προβολικό μηχάνημα
45 λεπτά
Φάση 3: Ποιητική ανάλυση του chanson 'Plus ne suys'
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή Η/Υ με προβολικό μηχάνημα
45 λεπτά
Φάση 4: Μουσική ανάλυση του chanson 'Plus ne suys'
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
1 λεπτά
Φάση 5: Βιβλιογραφία
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικκή τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Η διερεύνηση, από τους μαθητές, της αντιστοιχίας ποίησης και μουσικής.
  2. Μελέτη της γαλλικής γλώσσας, κατανόηση της γαλλικής κουλτούρας, του τρόπου έκφρασης αυτού του λαού.
  3. Κατανόηση όλων των μουσικο-τεχνικών δυσκολιών για τη μουσική απόδοση – ερμηνεία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Αναγέννηση
κοσμικό γαλλικό τραγούδι
γαλλική αναγεννησιακή ποίηση
Oυμανισμός
παρισινό chanson
ομοφωνία
αντίστιξη
πολυφωνία.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Διαδραστικός πίνακας ή Προβολικό μηχάνημα, Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΥΚΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)