Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα μοτίβα στην καθημερινή μας ζωή

40 λεπτά

Παιχνίδι με τα μοτίβα

Φύλλα Εργασίας

Στη συγκεριμένη φάση του σεναρίου, οι μαθητές αναγνωρίζουν την επανάληψη, τον κανόνα ενός μοτίβου, συγκρίνουν και αναλύουν μοτίβα και δημιουργούν τα δικά τους μοτίβα (2ος, 3ος και 4ος διδακτικός στόχος).

1η δραστηριότητα (4ος διδακτικός στόχος)

Οι μαθητές δημιουργούν το δικό τους μοτίβο με το σώμα τους, με βάση κάποιο ρυθμικό μοτίβο. Η συγκεριμένη δραστηριότητα μπορεί να γίνει χωρίζοντας ο εκπαιδευτικός τους μαθητές σε 2 ομάδες, ώστε να φανεί καλύτερα ο κανόνας του μοτίβου.

2η δραστηριότητα (2ος και 3ος διδακτικός στόχος)

Οι μαθητές συμπληρώνουν το μοτίβο και ανακαλύπτουν τον κανόνα του, ζωγραφίζοντας την κάμπια. Επιπλέον δημιουργούν το δικό τους μοτίβο.Η δραστηριότητα αυτή έχει αναπτυχθεί με τη βοήθεια του λογισμικού Scratch και είναι αναρτημένη στο Φωτόδεντρο (Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση). Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο υπολογιστών με συνεργασία δύο ή τριών μαθητών ή στην τάξη με τη χρήση βιντεοπροβολέα και φορητών υπολογιστών. Η δραστηριότητα συνοδεύεται από φύλλο εργασίας.

Δημιουργώ μοτίβα με το σώμα μου

Χρωματίζω την κάμπια

Διευκρίνιση: 
Το φύλλο εργασίας 1 θα σας βοηθήσει να ζωγραφίσετε την κάμπια.
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ/ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)