Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Συμμετρίες Συνάρτησης

30 λεπτά

Επέκταση των εννοιών της συμμετρίας

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές καλούνται να:

Στάδιο 1 (Φύλλο εργασίας 1, Διαδραστικό σχήμα "Διερεύνηση της συμμετρίας συνάρτησης") διερευνήσουν τις συμμερίες μιας συνάρτησης με τρεις παραμέτρους με στόχο να αξιολογήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στην προηγούμενη ενότητα.

Στάδιο 2 (Φύλλο εργασίας 2, Διαδραστικό σχήμα "Συμμετρίες δύο συναρτήσεων") διαπραγματευτούν μια άσκηση αυξημένης δυσκολίας που επεκτείνει τις διδαχθείσες έννοιες των προηγούμενων φάσεων.

Στάδιο 3 (Κείμενο "Οδηγός για περαιτέρω μελέτη") μελετήσουν βαθύτερα και εκτενέστερα την έννοια της συμμετρίας προτείνοντάς τους σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές, ιστοσελίδες κλπ.
 

Διερεύνηση της συμμετρίας συνάρτησης

Διευκρίνιση: 
Ακολουθήστε τις οδηγίες του Φύλλου Εργασίας 1
Σχόλιο: 
Ακολουθήστε τις οδηγίες του Φύλλου Εργασίας 1

Συμμετρίες δύο συναρτήσεων

Οδηγός για περαιτέρω μελέτη

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)